د تولید پروسه

1. زموږ فابریکه

2. د موادو QC

2. د موادو QC

3. پرې کول

3. پرې کول

3. پرې کول

4. لومړی پالش کول

5. راټولول

6. ګلو

7. QC

8. نوکول

9. رنګ ورکول

10. QC

11. د موټر چلول قبضه کول او هډوکی

12. ټیټیدل

د رنګ مړینه

13. نقاشی

13. د لیزر نقاشۍ

14. QC

14. QC

15. بسته بندي لپاره چمتو دي

16. د توکو بسته کول

16. بسته کول

17. ښه کڅوړه

18. د کانټینر بارول

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29